25. december 2011

Hvordan så Juledag ud, da vi sagde godmorgen til den?

Der var forandring i luften. Himlen var ikke så klar som dagen før og solen var endnu ikke kommet over bakkekammen syd for hytterne, så området lå faktisk i skygge.

Men gradvist kom solen højere op…

…og udsigten fra vores hytte blev beriget med solbelyste klipper på den anden bred.

Morgenen indbød til gåtur og 5 stillede op.

Turen gik vestpå og derefter nordpå over den lille svingbro over Strömmer og op på den anden side. Nogle km. senere var der en lille afstikker som evt. ville føre ned til søen…

Senere hørte stien op og det gik nedad gennem skoven…

…til den frosne sø, hvor isens brudstyrke straks skulle vurderes via div. belastningsprøver…

…så som kast med klippestykker…

…og prikken med grene. Grundigt gennemprøvet blev isen igen overladt til sig selv og den lille vandregruppe gik tilbage til vejen og vendte næsen hjemad.

Det var den samme som på udturen, ned over svingbroen ved Strömmersøen.

…og op på den anden side som gav et dejligt og vinterligt vue mod sydvest hvor søen indgår som en del af et større kanalsystem.

Og så var det bare at gå østpå hjem ad den kendte vej.

Som vist på næste billede gik turen ad vejen mod sydvest til det var muligt at tage vejen mod nord over svingbroen og op på den anden side. Turen varede godt halvanden time og blev på 6.6 km og bragte os indtil 34 m over hytternes niveau.

Undervejs var planer for glögg ved bålpladsen blevet lagt, og medens der blev hentet brænde og tændt bål var der travlhed ved komfuret i Nina og Christians hytte. En “forstærket” glögg blev i bragt over til bålpladsen.

Senere kom klatkager til og i en lidt barsk kold vind viste glöggen sin styrke og humøret fejlede ikke noget…

…og udsigten heller ikke efterhånden som tusmørket faldt på.

Senere kom Christian hjem fra en meget interessant gåtur og vi var alle samlet og fik snart gjort kål på klatkagerne og den resterende glögg.

Det var ren ferie og et dejligt sted at stå og runde tanker og synspunkter af.

Julehyggen rykkede inden døre og intensiveredes med et spil “500” og julemusik fra laptoppen – lidt forskelligt fra “Peters Jul”, men hvad, vi er jo alt andet lige på tærsklen til 2012…

Senere, efter endnu en dejlig aftensmad fremtryllet i hyttens køkken, gik snakken godt…

…og nogle gange skulle man næsten tro, at der også var internetforbindelse i hytterne. Men alt var off-line.

Iflg. hytternes ejer vil der først blive internetforbindelse fra og med sommeren 2012, og da vil der ikke være grænser hvor hurtigt lystfiskerne kan sende billeder af deres imponerende fangster hjem til mor 🙂

This entry was posted in Julen 2011. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *