18. august – Lemvig kirke

101625

Vi kørte syd om Kilen i  dag på vej til Lemvig, hvor vi ud over at købe fisk også ville give os selv et lille kulturelt input i form af et besøg i byens kirke.
Uden for kirken var der en plakatholder og nederst i hjørnet annonceredes at der var babysalmesang i dag. Plakaten så jeg dog ikke før jeg gik ud igen…

101616

…men et klart signal om, at der foregik noget for os usædvanligt i kirken i dag, blev givet allerede i våbenhuset…

100952

… og kirken var fyldt med salmesang og mødre, som var travlt beskæftiget med deres respektive spædbørn.

101325

Jeg  burde have husket interiøret, for iflg. en folder havde Bodil Kaalund allerede i årene 1977-1988 udsmykket kirken med sine malerier – om hun havde malet dem allesammen (der var mange) i denne periode og de var blevet ophængt samlet i 1988, ved jeg ikke, men det kunne jeg forestille mig – måske i etaper, hvor alteret var det første, derefter orgelbalkonen, osv.
Jeg kunne ikke huske kirkens indre, så indtrykket var for  mig, som om  jeg var der første gang – og dermed fik jeg den lille overraskelse, som den sennepsskarpe okkerfarve bidrog med. Malerinden havde med sine arbejder skabt en fin helhed i kirken, og farver på resten af interiøret harmonerede fint. En lys kirke, som på grund af sin dekorative helhed bestemt var besøget værd.

101347

Og så var der lige kirkeskibet. Det har jeg googlet, for det var helt usædvanligt og svært at forestille sig, at det havde noget med Lemvig at gøre. Det er en model af den 4-mastede belgiske bark “L’Avenir” og det, den  har med Lemvig at gøre, er at modelbyggeren er fra Lemvig, og han skænkede skibet til kirken i 1985, hvor det blev indviet ved en højmesse. Så kloge vi bliver…

 

This entry was posted in Ind i mellem. Bookmark the permalink.